SMARTSENSE KIA/HYUNDAI

SCC: Smart Cruise Control ga tự động thông minh

FCA: Phanh khẩn cấp

LKAS: Hệ thống giữ làn đường

HBA: Đèn pha thông minh

ISLW: Đọc biển báo giao thông

>