Option Chính Hãng

OPTION An toàn không thể thiếu.

- Tất cả mọi phụ tùng đều là phụ tùng chính hãng Mobis

- Lắp đặt Z.I.N, jack cắm, nối chuẩn hãng không cắt dây

- Bảo hành như hãng 3 Năm

Chức năng hữu ích mà bạn nên trang bị

- SCC: Smart Cruise Control ga tự động thông minh

- FCA: Phanh khẩn cấp

- LKAS: Hệ thống giữ làn đường

- HBA: Đèn pha thông minh

- ISLW: Đọc biển báo giao thông

>