• Home
  • |
  • Hướng dẫn sử dụng autolock, nhớ phanh, mở camera

Tháng Ba 17, 2023

Hướng dẫn sử dụng autolock, nhớ phanh, mở camera

Autolock

SantaFe 2019-2022

1. Bật tắt chức năng tự khóa, tự mở:

– Đóng hết cửa xe.
– Bấm 6 lần nút cốp trên chìa. Xe sẽ nhá đèn để xác nhận
– Xe sẽ kêu còi để xác nhận chức năng autolock đã được bật, hoặc không kêu còi nếu chức năng này được tắt

2. Bật tắt chức năng kêu còi khi lock:
– Đóng hết cửa xe.
– Bấm 9 lần nút cốp trên chìa. Xe sẽ nhá đèn để xác nhận
– Xe sẽ kêu còi để xác nhận chức năng kêu còi đã được bật, hoặc không kêu còi nếu chức năng này được tắt.

3. Mở khóa bằng mật khẩu:
– Không cầm chìa khóa, đi đến bấm nút trên tay cửa.
– Mật khẩu bao gồm 4 số được nhập qua 4 lượt bấm.
– Mỗi lượt bấm sau 2 giây xe sẽ nhá đèn để xác nhận từng lượt bấm. Chờ xe nhá đèn xong là có thể bấm số kế tiếp của mật khẩu. Lưu ý trong mỗi lượt, bấm liên tục nút với số lần bằng số mật khẩu, không đợi lâu vì quá 2 giây xe sẽ hiểu là bấm xong lượt.
– Mật khẩu chính xác sẽ mở được cửa.
– Mặc định chưa cài đặt mật khẩu là 1 2 3 4.

4. Đặt lại mật khẩu:
– Đóng hết cửa xe
– Bấm 6 lần nút khóa cửa trên chìa, đặt chìa ở xa xe (khoảng 5m trở lên). Lưu ý bấm liên tục trên chìa, khoảng cách giữa mỗi lần bấm không quá 2 giây.
– Trong vòng 15 giây, để chìa ở xa và lại gần bấm nút cửa để cài lại mật khẩu.
– Cách nhập mật khẩu mới tương tự với cách nhập mật khẩu ở trên. Bấm đủ 4 số mật khẩu mới xe sẽ mở gương rồi cụp lại để xác nhận.

5. Bật chức năng lên kính 1 chạm và lên 3 kính khi khóa:
Lưu ý: đối với SantaFe 2019-2020 thì không cần bật, sẽ tự động nhận. Quy trình sau chỉ đối với SantaFe 2021 bản tiêu chuẩn.
– Đóng hết cửa xe
– Bấm 13 lần nút mở cốp trên chìa. Xe sẽ nhá đèn để xác nhận
– Nếu chuyển sang chế độ kính 1 chạm cho SantaFe2021 tiêu chuẩn thành công, sẽ nghe 3 tiếng còi liên tục xác nhận.

6. Thay đổi thời gian tự khóa:
– Đóng hết cửa xe.
– Bấm nút MỞ KHÓA trên chìa 6 lần liên tục. Lưu ý bấm liên tục trên chìa, khoảng cách giữa mỗi lần bấm không quá 2 giây.
– Trong vòng 15 giây, để chìa ở xa (5m trở lên) và lại gần bấm nút cửa để cài thơi gian tự khóa.
– Tùy thuộc vào số lần bấm trên nút cửa, thơi gian xe tự khóa có thể nhanh hay chậm. Mặc định đang là 6 lần bấm tưởng đường 10 giây. Muốn tăng lên thì có thể bấm nhiều lần hơn. Mỗi số tăng lên tưởng ứng 1 giây. Ví dụ 10 lần = 14 giây, 15 lần = 19 giây.
– Xe sẽ nhá đèn xác nhận sau khi bấm xong.

7. Khóa cửa xe đang nổ máy:
– Cầm chìa ra khỏi xe, bấm 4 lần nút cửa, xe sẽ tự khóa. Lưu ý:
không để chia trong xe
– Muốn mở cửa thì bấm mật khẩu trên nút cửa. Số lần bằng số thứ 3 và số thứ 4 của mật khẩu cộng lại. Ví dụ mật khẩu đang là 3 3 5 5, thì phải bấm 5 + 5 = 10 lần để mở khóa cửa khi xe nổ máy.
– Trong trường hợp quên mật khẩu không mở được thì cầm chìa bấm nút cốp sẽ mở được cửa cốp sau.

Sorento -Carnival 2020-2022

1. Bật tắt chức năng tự khóa, tự mở:
– Đóng hết cửa xe.
– Bấm 6 lần nút cốp trên chìa. Xe sẽ nhá đèn để xác nhận
– Xe sẽ kêu còi để xác nhận chức năng autolock đã được bật, hoặc không kêu còi nếu chức năng này được tắt.

2. Bật tắt chức năng kêu còi khi lock:
– Đóng hết cửa xe.
– Bấm 9 lần nút cốp trên chìa. Xe sẽ nhá đèn để xác nhận
– Xe sẽ kêu còi để xác nhận chức năng kêu còi đã được bật, hoặc không kêu còi nếu chức năng này được tắt.

3. Mở khóa bằng mật khẩu:
Không cầm chìa khóa, đi đến bấm nút trên cửa sau – cốp xe.
Mật khẩu bao gồm 4 số được nhập qua 4 lượt bấm.
Mỗi lượt bấm sau 2 giây xe sẽ nhá đèn để xác nhận từng lượt bấm.
Chờ xe nhá đèn xong là có thể bấm số kế tiếp của mật khẩu. Lưu ý trong mỗi lượt, bấm liên tục nút với số lần bằng số mật khẩu, không đợi lâu vì quá 2 giây xe sẽ hiểu là bấm xong lượt.
Mật khẩu chính xác sẽ mở được cửa.
Mặc định chưa cài đặt mật khẩu là 1 2 3 4.

4. Đặt lại mật khẩu:
– Đóng hết cửa xe
– Bấm 6 lần nút khóa cửa trên chìa, đặt chìa ở xa xe (khoảng 5m trở lên). Lưu ý bấm liên tục trên chìa, khoảng cách giữa mỗi lần bấm không quá 2 giây.
– Trong vòng 15 giây, để chìa ở xa và lại gần bấm nút cửa sau cốp để cài lại mật khẩu.
– Cách nhập mật khẩu mới tương tự với cách nhập mật khẩu ở trên. Bấm đủ 4 số mật khẩu mới xe sẽ mở gương rồi cụp lại để xác nhận.

5. Thay đổi thời gian tự khóa:
– Đóng hết cửa xe.
– Bấm nút MỞ KHÓA trên chìa 6 lần liên tục. Lưu ý bấm liên tục trên chìa, khoảng cách giữa mỗi lần bấm không quá 2 giây.
– Trong vòng 15 giây, để chìa ở xa (5m trở lên) và lại gần bấm nút cửa sau cốp để cài thơi gian tự khóa.
– Tùy thuộc vào số lần bấm trên nút cửa, thơi gian xe tự khóa có thể nhanh hay chậm. Mặc định đang là 6 lần bấm tưởng đường 10 giây. Muốn tăng lên thì có thể bấm nhiều lần hơn. Mỗi số tăng lên tưởng ứng 1 giây. Ví dụ 10 lần = 14 giây, 15 lần = 19 giây.
– Xe sẽ nhá đèn xác nhận sau khi bấm xong.

6. Chuyển đổi loại xe Carnival – Sorento
– Đóng hết cửa xe
– Bấm 13 lần nút mở cốp trên chìa. Xe sẽ nhá đèn để xác nhận
– Nếu chuyển sang chế độ dành cho Carnival, sẽ nghe 3 tiếng còi liên tục xác nhận. Nếu chuyển về Sorento thì không nghe.

7. Hé kính, hạ kính
– Khi xe ở trạng thái khóa, bấm 3 lần nút cốp trên chìa
– Nếu lúc này cửa kính đang đóng, sẽ hé kính 2cm. Nếu lúc này cửa kính đã hé 1 hoặc nhiều cánh, sẽ hạ hết kính.

8. Khóa cửa khi đang nổ máy
– Khi xe đang nổ máy, bấm 3 lần nút mở khóa bên cửa tài.
– Trong vòng 15 giây, ra khỏi xe và đóng tất cả các cửa, xe sẽ tự khóa cửa.
– Muốn mở cửa thì bấm nút cốp số lần bằng mật khẩu số thứ 3 + số thứ 4. Mặc định mật khẩu là 1 2 3 4 nên sẽ bấm 3+4 = 7 lần nút cốp phía sau xe.

9. SORENTO – Bật cam chủ động ở mọi tốc độ và đổi góc cam
– Nếu camera của xe đang tắt, đá pha 2 lần để mở cam chủ động. Cam có thể mở ở mọi tốc độ. Khi cần tắt thì đá pha 2 lần.
– Lưu ý khi mở cam chủ động không thể thay đổi được góc nhìn vì lí do an toàn hang xe không cho phép thao tác ở tốc độ cao.
– Trường hợp camera đang bật khi lùi, hoặc khi bật bằng nút bấm, hoặc khi có vật cản, đá pha 1 lần để đổi góc nhìn
– Tính năng này chỉ có trên Sorento, không hoạt động trên Carnival

Kia K5 – 2022

1. Bật tắt chức năng tự khóa, tự mở:
– Đóng hết cửa xe.
– Bấm 6 lần nút cốp trên chìa. Xe sẽ nhá đèn để xác nhận
– Xe sẽ kêu còi để xác nhận chức năng autolock đã được bật, hoặc không kêu còi nếu chức năng này được tắt.

2. Bật tắt chức năng kêu còi khi lock:
– Đóng hết cửa xe.
– Bấm 9 lần nút cốp trên chìa. Xe sẽ nhá đèn để xác nhận
– Xe sẽ kêu còi để xác nhận chức năng kêu còi đã được bật, hoặc không kêu còi nếu chức năng này được tắt.

3. Mở khóa bằng mật khẩu:
Không cầm chìa khóa, đi đến bấm nút trên tay cửa.
Mật khẩu bao gồm 4 số được nhập qua 4 lượt bấm.
Mỗi lượt bấm sau 2 giây xe sẽ nhá đèn để xác nhận từng lượt bấm.
Chờ xe nhá đèn xong là có thể bấm số kế tiếp của mật khẩu. Lưu ý trong mỗi lượt, bấm liên tục nút với số lần bằng số mật khẩu, không đợi lâu vì quá 2 giây xe sẽ hiểu là bấm xong lượt.
Mật khẩu chính xác sẽ mở được cửa.
Mặc định chưa cài đặt mật khẩu là 1 2 3 4.

4. Đặt lại mật khẩu:
– Đóng hết cửa xe
– Bấm 6 lần nút khóa cửa trên chìa, đặt chìa ở xa xe (khoảng 5m trở lên). Lưu ý bấm liên tục trên chìa, khoảng cách giữa mỗi lần bấm không quá 2 giây.
– Trong vòng 15 giây, để chìa ở xa và lại gần bấm nút cửa để cài lại mật khẩu.
– Cách nhập mật khẩu mới tương tự với cách nhập mật khẩu ở trên. Bấm đủ 4 số mật khẩu mới xe sẽ mở gương rồi cụp lại để xác nhận.

5. Thay đổi thời gian tự khóa:
– Đóng hết cửa xe.
– Bấm nút MỞ KHÓA trên chìa 6 lần liên tục. Lưu ý bấm liên tục trên chìa, khoảng cách giữa mỗi lần bấm không quá 2 giây.
– Trong vòng 15 giây, để chìa ở xa (5m trở lên) và lại gần bấm nút cửa để cài thơi gian tự khóa.
– Tùy thuộc vào số lần bấm trên nút cửa, thơi gian xe tự khóa có thể nhanh hay chậm. Mặc định đang là 6 lần bấm tưởng đường 10 giây. Muốn tăng lên thì có thể bấm nhiều lần hơn. Mỗi số tăng lên tưởng ứng 1 giây. Ví dụ 10 lần = 14 giây, 15 lần = 19 giây.
– Xe sẽ nhá đèn xác nhận sau khi bấm xong.

6. Khóa cửa xe đang nổ máy:
– Cầm chìa ra khỏi xe, bấm 4 lần nút cửa, xe sẽ tự khóa. Lưu ý:
không để chia trong xe
– Muốn mở cửa thì bấm mật khẩu trên nút cửa. Số lần bằng số thứ 3 và số thứ 4 của mật khẩu cộng lại. Ví dụ mật khẩu đang là 3 3 5 5, thì phải bấm 5 + 5 = 10 lần để mở khóa cửa khi xe nổ máy.
– Trong trường hợp quên mật khẩu không mở được thì cầm chìa
bấm nút cốp sẽ mở được cửa cốp sau.

Nhớ phanh khẩn cấp mở camera

SantaFe 2021-2022

1. Nhớ chế độ phanh tự động trước sau:
– Nổ máy xe, vào tùy chọn trên màn odo, Driver Assistance -> Forward Safety: chọn sang option mong muốn (warning only hoặc off). Thì lúc khởi động xe, xe sẽ tự động chuyển sang chế độ này. Người dùng có thể thay đổi tùy ý sang mọi option khác hay bật lại. Tương tự với việc tắt chế độ phanh khi lùi khi có phương tiện cắt ngang.
– Khi chạy tốc độ trên 60km/h, để đảm bảo an toàn thì xe sẽ tự bật lại chế độ phanh tự động khẩn cấp
trước. Sau đó nếu xe chạy về dưới 30km/h sẽ tự động chuyển về tùy chọn phanh đã nhớ trước đó
(Warning hoặc off).

2. Nhớ chế độ giữ làn:
– Trên những xe đã kích hoạt đọc biển báo, tính năng giữ làn sẽ luôn tự động bật khi nổ máy xe, gây một số bất tiện cho người dung. Do đó, để nhớ chế độ giữ làn, người dùng làm theo những bước sau:
– Nổ máy xe, vào tùy chọn trên màn odo, Driver Assistance -> Lane Safety: chọn sang option mong muốn (warning only hoặc off). Thì lúc khởi động xe, xe sẽ tự động chuyển sang chế độ này. Người dung có thể thay đổi tùy ý sang mọi option khác hay bật lại chế độ giữ làn.

3. Camera ở mọi tốc độ và chuyển camera tự động
– Cho phép tài xế có thể mở camera ở mọi tốc độ mà không bị giới hạn ở 15km/h như mặc định
– Khi camera đang tắt, bấm 2 lần nút OK trên vô lăng để bật camera. Khi cần tắt thì bấm tiếp tục 2 lần. Lưu ý khi mở camera chủ động, không thể đổi góc nhìn, phải giảm tốc độ về 10km/h sẽ cho phép đổi góc nhìn camera.
– Khi camera mở bằng nút bấm hoặc khi lùi, có thể bấm nút OK để thay đổi góc nhìn camera.

Carnival/Sorento 2021-2022

Trên xe Sorento, đòi hỏi phải gắn bộ autolock 4 kính mới có tính năng kích hoạt camera. Sau khi gắn thiết bị, nổ máy xe ở P, bấm 20-25 lần nút giữ làn trên vô lăng đến khi đèn cảnh báo va chạm trước (FCA) sáng trên odo 2 giây là đổi sang Sorento thành công. (lưu ý, bấm thêm 1 lượt nữa sẽ chuyển về Carnival)

1. Nhớ chế độ phanh tự động trước:
– Xe sẽ tự động chuyển về chế độ chỉ cảnh báo không phanh tự động khi xe ở tốc độ thấp, và tự chuyển về chế độ phanh chủ động khi chạy tốc độ cao. Sau đó, nếu người dùng chạy về tốc độ thấp trong 10 giây trở lên, hệ thống phanh chủ động sẽ được tắt trở lại (chỉ còn cảnh báo, không tự phanh trong đô thị)
– Người dùng có thể thay đổi tốc độ mong muốn. Mặc định tốc độ chuyển đổi chế độ là 50km/h. Khi cần chuyển đổi, lái xe ở tốc độ mong muốn, bấm 5 lần liên tục nút giữ làn trên vô lăng, màn hình sẽ báo đèn cảnh báo va chạm trước trong 2 giây đế xác nhận lệnh. Khi đó tốc độ mới đã được nhớ.

Ví dụ: mong muốn xe chạy trên 30km/h sẽ bật lại phanh khoảng cách, và dưới 30km/h sẽ tắt đi:
– Lái xe ở tốc độ 30km/h.
– Bấm 5 lần nút giữ làn trên vô lăng liên tục
– Biểu tưởng cảnh báo va chạm trước trên đồng hồ sẽ hiện lên trong vòng 2 giây là cài đặt thành công.

2. Nhớ chế độ giữ làn:
– Trên những xe đã kích hoạt đọc biển báo, tính năng giữ làn sẽ luôn tự động bật khi nổ máy xe, gây một số bất tiện cho người dung. Do đó, để nhớ chế độ giữ làn, người dùng làm theo những bước sau:
– Nổ máy xe, vào tùy chọn trên màn odo, Driver Assistance -> Lane Safety: chọn sang option mong muốn (warning only hoặc off). Thì lúc khởi động xe, xe sẽ tự động chuyển sang chế độ này. Người dung có thể thay đổi tùy ý sang mọi option khác hay bật lại chế độ giữ làn.

3. Camera ở mọi tốc độ và chuyển camera tự động

– Cho phép tài xế có thể mở camera ở mọi tốc độ mà không bị giới hạn ở 15km/h như mặc định
– Khi camera đang tắt, bấm 2 lần nút Cancel/Resume CC trên vô lăng để bật camera. Khi cần tắt thì bấmtiếp tục 2 lần. Lưu ý khi mở camera chủ động, không thể đổi góc nhìn, phải giảm tốc độ về 10km/h sẽ cho phép đổi góc nhìn camera.
– Khi camera mở bằng nút bấm hoặc khi lùi, có thể bấm nút SET+, SET- để thay đổi góc nhìn camera.

 

 

Các bài viết có thể hữu ích với bạn

Cảnh Báo Điểm Mù Chính Hãng Hyundai Custin 2023

Cảnh Báo Điểm Mù Chính Hãng Hyundai Custin 2023

Led Nội Thất Ô Tô

Led Nội Thất Ô Tô

Cảm Biến trước Elantra 2023

Cảm Biến trước Elantra 2023

Quạt Làm Mát Ghế Kia Sportage 2022

Quạt Làm Mát Ghế Kia Sportage 2022
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>